Obchodní podmínky, doprava, záruční podmínky ...

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností Petr Řehák - Galea a jejími obchodními partnery.


II. Kupující

Kupující - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

III. Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.galea.cz
- elektronickou poštou na adrese galea@galea.cz
- prostřednictvím off-line "Katalogu Galea"
- osobně
- faxem
- písemně dopisem
- telefonicky


Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

- Pro objednávání a nakupování přes elektronický obchod se kupující nepovažuje za spotřebitele ve smyslu Zákona na ochranu spotřebitele.

- Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 200,-Kč za každý jednotlivý kus. Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit.

IV. Platební podmínky

- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem
- na dobírku při doručení zboží
- platba na fakturu se splatností

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

V. Expedice zboží

1. Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.

2. Poštou na dobírku:

Poštovní výlohy hradí odběratel dle standardního ceníku.

3. Doprava dodavatelem:

Zboží je možno kupujícímu doručit vlastní přepravou. V tomto případě je nutno se dohodnout s přepravcem na termínu a ceně přepravy.

Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu galea@galea.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka:

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2003. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 Pokračovat